Lediga båtplatser för 2019+.

Dessa läggs ut på BLOCKET under januari månad.

OBS maila ej från BLOCKETS mailtjänst. Välj: jorgen@bjorholmen.se

Båtplatser

Vi har ca 250 båtplatser mellan 2 till 5 meter breda. Flertalet av dessa ligger vid fasta träbryggor med pålar i aktern alternativt med Y-bommar eller pelarbojar. För mindre båtar finns platser längre in i hamnen.

I båtplatshyran ingår 1 st parkeringsplats (i mån av plats dock. Endast någon enstaka dag på året är det fullt på hamnplanen men i nödfall parkerar man just utanför marinan utmed allmänna vägen).  I land finns toaletter och tillgång till dusch/hwc, tvättavdelning. Vacuumsug för latrin finns i hamnen. Grillö med murad grill för båtgäster finns på ön i hamnen. För mer detaljerad info se nedan.

Båtplatser med lite högre standard.

A,B,C,D,Fl bryggorna har bra djup (upp till 5 m) och tillgång till el (för batteriladdning)/vatten.
Här används för akterförtöjning både bommar, stolpar och pelarbojar.

Båtplatser med lägre standard (E/F/G)

Dessa bryggor är ej utrustade med belysning/el/ vatten. Båtplatserna är generellt av mindre storlek och med grundare vatten. De ligger österut inne på kajen eller öster om och i anslutning till öarna. Här finns flytbryggor med bommar, träbryggor med pålar eller bommar platser för ekor med bojförtöjning.

För förfrågningar se kontaktuppgifter intill. Kösystem tillämpas ej utan vi ber er i första hand maila.

OBS!

Vi har ingen vinterförvaring eller serviceverksamhet på marinan. Lyft av båt kan ej göras hos oss. Rampen finns till endast för de som har båtplats hos oss. Där kan man då sjösätta sin båt (endast mindre båtar typ ekor med 6 hkr aktersnurra) på våren och ta upp densamma för borttransport på hösten. Ramp av stadigare modell finns i Halsbäcks hamn intill. Även Ängevikens båthamn kan erbjuda sjösättningsramp.