Drivmedel för båtar ASPEN 95, ACP Diesel (vanliga).

Vi erbjuder även möjlighet att fylla på bränslet, Iinne vid kajen finns vår tankstation (bensin och diesel).

Gå in väster om bryggorna mot samhället. Djupet är 2 m vid medelvattenstånd. Kortautomaten är öppen under hela båtsäsongen. De flesta kort accepteras.

aspen

Om ASPEN 95-det miljövänliga alternativet.

Hos oss kan du nu tanka Aspen alkylatbensin

Visste du att 25% av bränslet från tusentals äldre utombordsmotorer går oförbränt rätt ut i sjöar, hav och badvikar.

När du använder Aspen alkylatbensin minskar du utsläppen av skadliga kolväten med 99%. Det låter smått otroligt men siffrorna talar sitt tydliga språk, med vanlig bensin blir det 300 gånger mer föroreningar i vattnet än om du väljer Aspen.

Aspen alkylatbensin är inte bara renare utan även ett effektivare bränsle. Dessutom är hållbarheten 10 gånger längre. Du slipper tömma tanken under vintern och motorn startar lättare när det är dags för sjösättning.

Perfekt prestanda för de flesta utombordsmotorer, oavsett ålder.

Välkommen att tanka hos oss!

Förfrågningar ställs till hamnkapten

E-post: guest@bjorholmensmarina.se
Tel. 0304-663900